M & H Högberg Konsult Aktiebolag
arbetar med att utveckla chefer och
ledare till att bli framgångsrika
!

Detta coachar vi nya och erfarna chefer med!
• Hur man skapar en bra organisation

• Hur man sätter mål utifrån ett tydligt uppdrag
• Hur man tar fram och arbetar med värderingar, strategier m.m.

• Hur kan chefen och dennes medarbetare arbeta för att nå bättre samarbete och bättre resultat m.m.

• Hur kan man tänka kring budget och uppföljning

• Hur arbetar man med kompetensförsörjning

• Hur prioriterar man sin tid och sin verksamhet m.m.

Tag gärna kontakt med mig och beskriv din fråga så går vi igenom dina behov.